hazo s.r.o.

logistika, skladování, ekologická likvidace autovraků a prodej autodílů

Znalecké posudky motorových vozidel

Provádíme znalecké odhady v oboru ceny a ekonomika se specializací na motorová vozidla. Soudní znalec Jaroslav Hořejší tel. 602445595

Nabízím

 • Vypracování znaleckých posudků o ceně motorových vozidel, resp. o výši majetkové újmy způsobené poškozením motorového vozidla. Znalecké posudky jsou vyhotoveny nestranně, v nejvyšší kvalitě, v krátkých termínech a tištěny na velmi kvalitním papíru. Standardně je vyhotoven ve dvou originálech ( v případě potřeby je možné dodat i jakýkoliv jiný počet). Samozřejmostí je zajištění mlčenlivosti jak z hlediska závěrů znaleckých posudků, tak informací získaných při jejich zpracování. Mlčenlivost soudního znalce vyplývá ze zákona č. 36/1967 Sb. Znalecké posudky vypracovávám z kteréhokoliv právního účelu, např. koupě nebo prodej
 • vyřazení vozidla z majetku firmy nebo vklad do firmy
 • stanovení výše majetkové újmy způsobené dopravní nehodou, resp. pojistnou událostí
 • ocenění pro dědické řízení
 • ocenění pro rozvodové řízení
 • ocenění pro finanční a celní úřady
 • ocenění pro zpětný leasing
 • ocenění při transformaci společnosti

Ocenění na

 • osobní vozidla
 • terénní a dodávková vozidla
 • nákladní vozidla
 • přívěsy a návěsy
 • motocykly
 • autobusy
 • traktory
 • speciální a závodní stroje

Služby pro pojištěné, resp. poškozené

 • pomoc při likvidaci pojistných událostí na všech motorových vozidlech vč. zpětné revize výpočtů provedených pojišťovnou
 • revize účtů za opravy
 • kalkulace nákladů na opravu v systému Audapad
 • zajištění oprav jak v autorizovaných servisech, tak i u neautorizovaných, ale kvalitně opravujících servisů
 • zajištění zapůjčení náhradního vozidla
 • ověřování roku výroby vozidel
 • konzultace a poradenská činnost

Služby pro pojistitele

 • kompletní, velmi kvalitní a promptní likvidace pojistných událostí
 • prohlídky a dokumentace poškozených vozidel
 • vyčíslení výše majetkové újmy na vozidlech
 • projednání způsobu a výše pojistného plnění s pojištěným, resp. poškozeným
 • revize účtů za opravy
 • kalkulace v systému Audapad

Služby pro opravce

 • kalkulace nákladů na opravu v systému Audapad akceptovaným většinou pojišťoven na našem trhu